log in

contact

Contactformulier

voordelen Voordelen van een Toetreding tot het Netwerk van Vitamin-shop®
De geplande locatie van VITAMIN-SHOP®
Hebt u een lokaal ter beschikking?
 
Investeringsvaardigheid
Drijft u een onderneming?
 
Zal VITAMIN-SHOP® de enige bron van uw inkomsten worden?
Hebt u ervaring in de supplementatiebranche?
Kent u de principes van het franchisesysteem?
Wanneer wilt u VITAMIN-SHOP® openen?
Doet u aan sport?
Gebruikt u supplementen en/of middelen voor sortbeoefenaars?
persoonlijke informatie
Marketingclausule:

Ik verleen vrijwillig mijn toestemming om mijn gegevens, inclusief mijn persoonlijke gegevens, die zich in dit document bevinden in verband met de afgesloten en de aangevraagde overeenkomsten in de voorvermelde informatieclausule (en ook mijn toestemming dat deze onderneming mijn gegegevens bij elkaar opstelt) aan de firma TREC NUTRITION Sp. z o.o. ter beschikking te stellen en ook dat de firma TREC NUTRITION Sp. z o.o. aan mij door middel van elektronische communicatie handelsinformatie toestuurt en mijn gegevens voor marketingdoeleinden verwerkt, ook als de overeenkomst uiteindelijk niet is afgesloten of is opgezegd.

Informatieclausule:

We geven u ter kennis dat uw persoonlijke gegevens beheerd zullen worden door de Beheerders van Gegevens van de firma TREC NUTRITION Sp. z o.o. (adres van de zetel: ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia), voor de verwerking van uw aanvraag door de Beheerder aan wie hij is gericht, voor analytische doeleinden en ten behoeve van de directe marketing van de producten en diensten van de Beheerders, en wel nadat u er in het kader van de voornoemde marketingclausule uw toestemming voor hebt verleend. U hebt het recht toegang te krijgen tot uw gegevens, tot een verbetering ervan, u hebt het recht op schrift op te eisen dat er met de verwerking van uw gegevens wordt gestopt en het recht van bezwaar.