log in

franchise

Franchising system

Op weg naar een verruiming van de ontwikkelingsdynamiek van de keten VITAMIN-SHOP®, heeft de onderneming besloten haar klanten actief te ondersteunen om een duurzame, loyale en voor beide partijen aantrekkelijke zakenverhouding te creëren.

Binnen de keten VITAMIN-SHOP® ontstaan klassieke winkels en handelseilanden in handelscentra, en handelsboxen op markten en in supermarkten. Alle instellingen hebben een homogeen systeem van optische identificatie en bezitten een vergelijkbare productofferte.

Franchise is een samenwerkingsverband die in veel branches succesvol is. Het is een systeem van verkoop van goederen en diensten dat zich op een vaste en enge samenwerking tussen de licentieverlener en –nemer baseert. Gedurende de gehele periode van de geldigheid van de overeenkomst blijven de partijen twee ondernemingen die van elkaar wettelijk en financieel onafhankelijk zijn. De essentie van dit systeem is dat de franchiseverlener aan zijn franchisenemers het recht geeft van zijn businessconcept, zijn handelsmerk en vaste handels- en technische hulp gebruik te maken, en in ruil ervoor krijgt hij een stabiele samenwerking met een betrouwbare partner die de merken van de franchiseverlener zal aanbevelen en verkopen.